Memede ağrı (Göğüste ağrı)

MEMEDE AĞRI (GÖĞÜSTE AĞRI)

Memede ağrı kadınlarda en sık rastlanan yakınmadır. Hemen her kadın hayatının bir evresinde göğüste ağrı ile yüzleşir. Memede ağrı genel olarak nispeten genç kadınlarda (adet görmekte olan) görülür, görece olarak daha az olmakla birlikte, menopoz sonrası kadınlarda da meme ağrısı yakınması olabilir.

 

Memede ağrı bazı kadınlarda hayatlarının bir döneminde yaşam kalitesini bozacak kadar şiddetli olabilmektedir. Göğüs kafesin bölgesinde yer alan eklem ve kaslardan kaynaklanan ağrı meme ağrısı ile karışabilmektedir.

 

Meme kanseri olan kadınların bir kısmı memede ağrı yakınması ile hekime başvururlar. Halk arasında ağrıyorsa kanser değildir sözü gerçeği yansıtmaz. Adet görmekle değişmeyen, sürekli aynı yerde olan ağrının, meme kanseri bulgusu olasılığı az da olsa vardır. Bu nedenle bu kişilerin uzman bir hekime başvurmaları gerekir. Göğüste ağrı bazen zonklayan tarzda, bazen yanma tarzında bazen de zaman zaman gelen bıçak saplanır şeklinde olabilir. Meme ağrısı koltuk altına veya kola yayılabilir.

 

Bulgular

 

Siklik (adet düzeni ile ilişkili) ağrılar

 

Genel olarak adet görme döneminin ikinci yarısında artan meme ağrısı adet görmekle rahatlar. Bu tip ağrılara siklik meme ağrısı (adet dönemi ile ilişkili) diyoruz. Siklik göğüs ağrısı (adet görmekle rahatlayan) tamamen adet döneminde değişen hormonal değişime ve bunun sonucu memenin adetin ikinci yarısı gebeliğe hazırlanması ile ortaya çıkmaktadır. Bu tip meme ağrısının genellikle meme kanseri ile ilgisi yoktur. Bu tip ağrılar genel olarak her iki memede birden olur. Daha çok memenin dış ve üst kısımlarında koltuk altına doğru olan bölgede görülür. Memede hassasiyet gerginlik ve şişkinlik gibi bulgular ile birliktedir. Adet görme zamanı yaklaştıkça ağrılarda artış gözlenir. Adetin başlaması ile birlikte ağrıda azalma başlar. 30 ve 40 yaşlardaki kadınlarda daha sık gözlenir. Bazı kişilerde memede ağrılar adet görmekle birkaç gün rahatlayıp sonra hemen artmaya başlarlar, bu da siklik meme ağrısı grubuna girer

 

Non Siklik (adet düzeni ile ilişkisiz) ağrılar

 

Bazı kadınlarda ise göğüs ağrısı adet döneminin her evresinde değişiklik göstermeden devam eder, buna da nonsiklik (adetle ilgisi olmayan ağrı) diyoruz. Genel olarak sadece bir memede ortaya çıkar ve bir bölgede yerleşir. Bu tip ağrılar genel olarak yanma, acıma şeklinde kendini gösterir nadir olarak tüm memeye ve koltuk altına yayılır. Daha çok 40 veya 50 yaşlarındaki kadınlarda gözlenir veya menopozdaki kadınlarda ortaya çıkar

 

Memeda ağrı (göğüste ağrı) Sebepleri

 

Memede ağrının gerçek sebebi genel olarak tam bilinemez bu nedenle konuyu açıklamaya çalışan birçok teori vardır.

 

Hormonal durum

 

Siklik göğüs ağrısı adet döneminde değişen hormonal değişim ile ilgisi vardır. Bu ağrı bu nedenle gebelik veya menopoz ile geçer.
Östrojen ve progesteron hormonu tedavisi gören kadınlarda da ğögüste ağrı ortaya çıkması oldukça sık rastlanan bir yan etkidir.

 

Memede Kist (göğüste kist)

 

Memede bulunan kistler belirli bir boyutun üzerine ulaştığı zaman memede ağrıya neden olabilirler. 2 cm üzerindeki boyuttaki kistler memede ağrıya sebep oluyorlar ise bir enjektör ile girilerek boşaltılır. Bu durumda ağrı hemen geçer.

 

Travma

 

Memeye yönelik vurma çarpma gibi travmalar daha sonra artan şekilde ağrı sebebi olabilirler. Bazen bölgede yağ nekrozu gelişebilir ve bu ağrılar uzun sürebilir. Bazen de ele kitle şeklinde gelebilir.

 

Artrit

 

Kaburga kemiği ile öndeki göğüs kemiği(iman tahtası) arasında eklem vardır. Bazen bu eklemlerde artrit gelişebilir ve ağrıya neden olur. Bu durum göğüste ağrı ile karışır. Kaburga kemiği üzerine baskı uygulandığında ağrının arttığı gözlenir. Antienflamatuvar tedavi uygulanır.

 

Ven trombozu

 

Bazen meme derisi altında yer alan toplar damarlar tıkanır(tromboz). Bunun ağrı dışında bir zararı yoktur. Ele ip şeklinde deri altında kitle ele gelir. Böyle durumlarda tüm vücudu tutan bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır.

 

Kas ağrısı

 

Meme dokusu göğüs kasları üzerinde yer alır. Bazen bu kaslarda tutulma sonucu ağrı gelişebilir. Antienflamatuvar ve kas gevşetici tedavi uygulanır.

 

Fibrokistik değişiklikler

 

Memede görülen fibrokistik değişiklikler, memede rastladığımız en önemli ağrı sebepleri başında gelmektedir. Bu konu, özelliği nedeni ile ayrı bir bölüm halinde ele alınmıştır.

 

Hücre yağ asit oranı dengesizliği

 

Diğer bir teoriye göre memede ağrı nedeni hücrelerdeki yağ asitlerinin oranının dengesizliğidir. Bu dengesizliğin giderilmesi ile ağrının azaltılması mümkün olabilir. ( bakınız tedavi bölümü)

 

Adet düzensizliği

 

Düzensiz adetlerin bazı hastalarda, memede ağrı yakınmalarının artırdığı görülmüştür.

 

Tiroid bezi ve pankreas hastalıkları

 

Tiroid bezi hastalıkları ve şeker hastalığı gibi bazı hastalıklarda meme ağrıları artmaktadır.

 

Hipofiz bezi tümörü

 

Beyinde yer alan hipofiz bezinden kaynaklanan kanda prolaktin hormonu yüksekliği önemli bir meme ağrısı nedenidir. Bu hastalardan meme başından sıvı gelmesi de gözlenebilir.

 

Memelerin iri olması

 

İri göğüslü kadınlarda ortaya çıkan ağrının en önemli nedeni memenin ağırlığıdır. Bu ağrılara sırt ve boyun ağrıları da eşlik etmektedir. Uygun sutyen kullanılması ile azaltılabilir.

 

İnfertilite tedavisi

 

İnfertilite tedavisi (bebek olması için yapılan tedavi) gören kadınlarda veya doğum kontrol hapı kullanana kadınlarda memede ağrı ortaya çıkabilir.

 

Antidepressan ilaç kullanımı

 

Bazı antidepressan ilaçlarında (psikolojik sorunlar için kullanılan ilaçlar) meme ağrısına yol açtıklarını bildiren çalışmalar vardır (fluoxetine (Prozac) ve sertraline (Zoloft gibi ). Buna karşılık bazı antidepressan ilaçların da meme ağrısını geçirdiğini gösteren çalışmalar vardır.

 

İnfeksiyon

 

Memede abse veya enfeksiyon gelişen hastalarda da memede ağrı önemli bir klinik bulgudur. Beraberinde kızarıklık, ısı artışı ve şişme gibi bulgular da vardır.

 

Emosyonel değişiklikler (duygusal değişiklikler)

 

Kişilerin emosyonel (psikolojik) durumlarında meydana gelen değişiklikler de memede ağrılarının başlıca sebeplerinden birisidir. Aşırı üzülme ve stres hallerinde meme ağrısında artış gözlenebilir. Aile yakınları arasında veya yakın çevrede meme kanseri ortaya çıkan kadınlarda meme ağrısı artışı da sık gözlenen psikolojik bir problemdir.

 

Ne zaman hekime başvurulmalı?

 

Memede ağrı kadınlarda, meme ile ilgili en sık yakınmaların başında gelir. Hekime başvurma nedenlerinin başında gelir. Adet görmekle azalan meme ağrısı siklik ağrı grubuna girer. Eğer aşırı bir rahatsızlık vermiyor ise mutlaka bir hekime muayene olmak gerekmez. Normal kontrolleri yaptırmanız yeterli olacaktır.

 

Eğer memede ağrı ile birlikte bir kitle ele geliyorsa mutlaka bir hekime muayene olmak gerekir.

 

Adet görmekle değişmeyen ve hep aynı noktada olan ağrı için de mutlaka bir hekime muayene görmek gerekir.

 

Memede ağrı ile birlikte kızarıklık, şişme, ısı artışı gözleniyorsa, bir enfeksiyon gelişiyor olabilir ve mutlaka bir hekime muayene olmak gerekir.

 

Meme ağrısının tedavisi, Bilinen etkenlere yönelik tedaviler

 

Tedavi öncelikle bilinen bir etken varsa buna yönelik olmalıdır. Kullanılan bazı ilaçlar veya tedaviler varsa bunların kullanılmasına ara verilir veya geçici olarak ağrı ile birlikte yaşanır.

 

Eğer enfeksiyon bulguları varsa mutlaka bir uzman tarafından muayene edilmelidir. Memede enfeksiyon tedavisi ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır.

 

Düzensiz adetlerin bazı hastalarda, meme ağrılarını artırdığı görülmüştür. Uygun tedaviler ile adet düzensizlikleri giderildiğinde buna bağlı ağrı yakınmaları düzelir.

 

Tiroid bezi hastalıkları ve şeker hastalığı gibi bazı hastalıklarda meme ağrıları artmaktadır. Bu hastalıkların tedavisi ile bunlara bağlı ağrı yakınmaları azalır.

 

İri göğüslü kadınlarda ortaya çıkan ağrının en önemli nedeni memenin ağırlığıdır. Bu ağrılara sırt ve boyun ağrıları da eşlik etmektedir. Bu kadınlarda cerrahi olarak yapılan meme küçültme ameliyatları ağrı nedeni ortadan kaldırılır.

 

Beyinde yer alan hipofiz bezinden kaynaklanan kanda prolaktin hormonu yüksekliği önemli bir ağrı nedenidir. Bu hastalardan memeden sıvı gelmesi de gözlenebilir. Bu hormonun salgılanmasını baskılayan ilaç tedavileri ile sorun ortadan kaldırılabilir.

 

Östrojen ve progesteron hormonu tedavisi gören kadınlarda memede ağrının ortaya çıkması oldukça sık rastlanan bir yan etkidir. Bu tedavilere yönelik yapılan girişimler ile ağrı tedavi edilir

 

İnfertilite tedavisi ( bebek olması için yapılan tedavi) gören kadınlarda veya doğum kontrol hapı kullanana kadınlarda memede ağrı ortaya çıkabilir. Bu durum geçici bir nedendir ve tedavi sona erince bu sebebe bağlı ağrı yakınması ortadan kalkar.

 

Kişilerin emosyonel (psikolojik) durumlarında meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan ağrılar, psikolojik uygun tedaviler ile rahatlatılır.

 

Yakınmaların azaltılmasına yönelik tedaviler

 

Öncelikle yanma gibi yakınmalar için ağrı kesici ve antienflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Memeye uygun beden sütyen giyilmesi de rahatlama sağlamaktadır.

 

E vitamini kullanımı, geçmişte meme ağrısı tedavisi için önerilmiş ise de yapılan bilimsel çalışmalar bu tedavinin etkisini desteklememiştir.

 

Bazı kişilerde gözlenen östrojen hormonunun normalden yüksek olduğu durumlarda memede ağrıyı arttığı gözlenmiştir. Östrojen hormonunun meme üzerine olan etkilerini azaltmak amacı ile progesteron hormonu verilmesi ile ortaya çıkan ağrını düzeldiği gözlenmiştir.

 

Kafein alınmasının fibrokistik değişiklikleri artırdığı bildirilmektedir. Kahve, çay, kolalı içecekler, çikolata gibi yiyeceklerin kesilmesi ile kafein alımı sınırlandırılabilir; bira peynir şarap gibi mayalı gıdalar azaltılabilir. Bu içecek ve gıdalardan uzak durulması ile meme ağrısının azaldığı gözlenmiştir.

 

Danazol, tamoksifen,toramifen gibi ilaçlar ile meme ağrısının düzeldiği bildirilmektedir. Bu ilaçların yan etkileri nedeni ile ancak çok şiddetli meme ağrısı olan ve yaşam kalitesi ileri derecede bozulan kişilerde kısa süreler ile mutlaka hekim kontrolünde kullanılması önerilmektedir.

Meme Vakfı Başkanı Dr. Can Gürbüz’den “Yaşam Tarzı, Beslenme ve Kanser” Eğitimi!

Aşağıdaki Linkte Tıklayarak Yaşam Tarzı, Beslenme ve Kanser Eğitimimize Ulaşabilirsiniz!

Yaşam Tarzı, Beslenme Ve Kanser
×