Meme Sağlığı

MEME SAĞLIĞI NEDİR?

Meme, değişik kültürlerde ve toplumlarda farklı algılanan bir organdır. Temel işlevlerinden birisi, türün devamı için yeni doğan bebeğin beslenmesidir. Bunun yanı sıra bir başka özelliği daha vardır ki, memeyi diğer organlarımızdan farklı kılar. Bu özellik, memenin kadının cinsel kimliğini ve bütünlüğünü oluşturan temel parçalardan birisi olmasıdır. Bu nedenle meme sağlığı, diğer organların sağlığından farklı bir konumda yer alır. Meme sağlığı ile ilgili sorunlar, aynı zamanda kadınlık kimliğini de tehdit ettiği için, çok daha farklı algılara ve korkulara yol açmaktadır. Bu algı ve korkuların yenilmesi için toplumlar, meme sağlığı konusunda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

 

Gelişmiş ve bilinçlendirilmiş toplumlarda, hemen her kadın düzenli olarak meme kontrollerini yaptırmaktadır. Bu sayede memede gelişen herhangi bir hastalık erkenden tanınarak gerekli önlemler alınabilir. Hemen her kadının yaşamının bir evresinde memesi ile ilgili yakınmaları olur. En sık memede ağrı olması ve ele bir sertliğin gelmesi yakınmaları ile karşılaşılır. Memede ele gelen sertlikler büyük oranda kanser değildir. Fakat mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir.

 

MEME SAĞLIĞI İÇİN HANGİ SAĞLIK MERKEZİ?

 

Meme sağlığı merkezleri, tıbbın farklı uzmanlık alanlarındaki meme sağlığı konusunda uzmanlaşmış hekimlerin bir araya gelmesi ile birlikte oluşması gereken merkezlerdir. Meme konusunda uzmanlaşmış bir genel cerrahi uzmanı ve radyoloji uzmanının aynı çatı altında, birlikte çalışmaları teşhis aşamasında çok büyük önem taşır. Yine teşhis aşamasında alınan parçanın patolojik değerlendirmesinin, konusunda uzmanlaşmış bir patolog tarafından yapılması mutlaka gereklidir.

 

MEME SAĞLIĞI İÇİN HANGİ DOKTOR?

 

Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak tıpta farklı uzmanlık alanları oluşmaktadır. Geçmişte genel cerrahi uzmanlık alanına giren meme sağlığı, günümüzde sadece meme hastalıkları ve cerrahisi ile uğraşılan bir uzmanlık dalı haline gelmiştir. Batı ülkelerinde yapılan çalışmalarda meme cerrahisinde uzmanlaşmış genel cerrahların tedavi ettiği hastaların tedavi sonuçlarının, diğer cerrahlar tarafından tedavi edilen hastaların tedavi sonuçlarından çok daha iyi olduğunu göstermektedir.

 

MEME SAĞLIĞI İÇİN HANGİ RADYOLOJİ UZMANI?

 

Memenin sağlık sorunlarının saptanmasında bazı teknolojik cihazlar kullanılır. Meme ultrasonografisi, mamografi ve MR(magnetik rezonans) günümüzde en sık kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, alınan sonuçların uzman bir radyolog tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle radyoloji uzmanları arasında da meme sağlığı, ayrı bir uzmanlık alanı içine girmektedir. Batı ülkelerinde, yıllık belirli sayı üzerinde meme tetkiki değerlendirmeyen radyoloji uzmanlarının, meme sağlığı konusunda çalışmalarına izin verilmemektedir.

 

MEMENİN SAĞLIK SORUNLARI

 

Memenin sağlık sorunları, genel olarak yapısal ve hormonal etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat meme sağlığı denilince en sık akla gelen ve korkulan, meme kanseridir. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserdir. Özellikle son yıllarda büyük artış göstermiş ve genç yaşlara doğru kaymıştır. Bu nedenle meme sağlığı kadınların en önemli sağlık sorunlarından birisidir.

×