2013-14 Faaliyetleri

2013 – 2014

 

EĞİTİM YILI

 

FAALİYETLERİ

19 995

 

GENÇ KIZA

 

ULAŞTIK!

AKRAN EĞİTİMİ UYGULAMA MODELİ

 

• Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine Türkiye Meme Vakfı tarafından bir “Meme Sağlığı Semineri” düzenleniyor ve proje tanıtılıyor.
• Gönüllü eğitici gruplar oluşturuluyor,
• Bu gruba, “Toplum Sağlığı” dersi kapsamında Türkiye Meme Vakfı tarafından hazırlanan eğitim programının “Eğitici Eğitimi” uygulanıyor.
• Eğitici grup staj eğitimleri kapsamında belirlenen diğer liselere öğretmenleri refakatinde ziyaretler düzenliyor,
• İkişerli gruplar halinde sınıflara girerek 40 dk içinde “Akran Eğitimi” yöntemiyle akranları ile meme sağlığı bilgilerini paylaşıyorlar.
• “Değerlendirme Anketleri” uygulanıyor ve eğitici gruplar gözlem raporları düzenliyor.
• Alınan bilgilerin kalıcılığını sağlamak amacıyla eğitim alan her kız öğrenciye “Farkındalık Paketi” (ZCARD – Pembe Bilezik) armağan ediliyor.

MEME SAĞLIĞI SEMİNERLERİ

Proje okulları olarak belirlenen Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin 12. sınıf öğrencilerine MEVA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Can Gürbüz tarafından Meme Sağlığı Seminerleri düzenlendi ve Farkındayım Korkmuyorum Arkadaşıma Anlatıyorum Projesi tanıtıldı.

 

 

Haydarpaşa Bülent Akarcalı ASML, Şişli ASML ve Zeynep Kamil ASML’inde düzenlenen seminerlere toplam 292 öğrenci katıldı.

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

Proje okullarında gönüllü eğitici olarak projede görev alacak öğrencilerin eğitim programını etkin bir şekilde uygulayabilmeleri için eğitici eğitimleri düzenlenmiştir. Programın amaç ve hedeflerine uygun, eğitim araçlarının tanıtıldığı uygulamalar sayesinde öğrencilerin akran eğitimi modelini kavramaları sağlandı. Akran eğitiminde dikkat edilecek hususlara yer verilerek öğrencilerin uygulama öncesi konuyla ilgili öz güven geliştirmeleri desteklenmiştir.

 

 

Validebağ ASML, Haydarpaşa Bülent Akarcalı ASML, Şişli ASML ve Zeynep Kamil ASML’inde düzenlenen eğitimlere toplam 288 öğrenci katıldı.

AKRAN EĞİTİMLERİ

Proje okulları tarafından belirlenen liselerin kız öğrenci sayıları dikkate alınarak eğitim uygulamaları için okul ziyaretleri planlanır. Gönüllü eğiticiler 2’şerli gruplara ayrılarak belirlenen 9-10-11 ve 12. sınıflara girerek eğitim programını uygularlar.

 

Sınıf içi eğitimlerde Türkiye Meme Vakfı tarafından hazırlanan eğitim programı için geliştirilen en önemli eğitim aracı olan “Flipbook” kullanılır. Renkli görseller kullanılarak hazırlanan bu taşınabilir araç eğitim uygulamalarında eğiticilere büyük kolaylık sağlamaktadır.

 

Erişilen her bir öğrencinin meme sağlığı konusunda bilgisi eğitim öncesi ve sonrası ön test/son test ile ölçülmektedir. Özel anketler yoluyla eğitim içeriği değerlendirilerek revizyonlar yapılmaktadır. Değerlendirme çalışmalarından elde edilecek verinin sağlık alanında yürütülen çalışmalara katkısı olacağı projeye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

 

Eğitim alan öğrencilere meme sağlığı, kendi kendini muayene ve meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda gerekli tüm bilgilerin yer aldığı mini broşür “Farkındalık Paketi” hediye edilir.

 

2013 – 2014 Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında 19 995 genç kıza erişilmiştir.

AKRAN EĞİTİMLERİ VE KAZANIMLAR

Eğitimin Kişisel, Kurumsal ve Toplumsal Yararları

 

Çağımızda sağlıklı toplumların sağlıklı bireylerden oluştuğu kabul gören bir gerçektir. Sağlıklı bireylerin ise ancak sağlıklı kadınlardan oluştuğu da unutulmamalıdır. Toplumların en önemli dinamiği kadınlardır. Teknolojinin akıl almaz ilerleyişi dünya üzerinde insanlar arasında ki mesafeyi oldukça azaltmıştır. Buradan hareketle ulusların tek başlarına eğitim, ekonomi ve sağlık konularında diğerlerinden çok iyi durumda olması çok rahat yaşayacakları anlamına gelmemektedir. Yani kötü durumda ki toplumların iyi durumda olanlar için bir tehdit aracı olabileceği kabul edilmektedir. Bunun içindir ki toplumlar arası yardımlaşma, bilgi ve hizmet paylaşımı vazgeçilemez bir durumdur. Bu bağlamda hem uluslararası hem aynı ülke içinde bu tür paylaşımlar insan olmanın gereğidir. İnsan sağlığını hedefleyen bu projede gönüllü görev alan öğrencilerin kişisel ve mesleki anlamda gelişimi desteklenmektedir. Mutlu, başarılı, sorun çözen ve geleceğe yön verme anlayışına uygun nesillerin yetişmesi ülkemizin geleceği açısından önem teşkil etmektedir.

 

Farkındayım, Korkmuyorum “Arkadaşıma Anlatıyorum” Meme Sağlığı Akran Eğitimi Projesinin kişisel, kurumsal ve toplumsal anlamda çok yönlü yararları görülmektedir.

Gönüllü Eğitici öğrenciler açısından;

 

Toplumsal yarar sağlamada rol almaya istekli olma (Gönüllülük)

 

Edindikleri bilgileri konuyu bilmeyen bireylere nasıl aktarılacağını deneyimleme, eğitici rollerini pekiştirme

 

Kadın sağlığı konularında duyarlılık kazanma

 

Gelecekte meme sağlığı ve kanseri konusunda yürütülecek çalışmalarda etkin rol alma

Eğitimi alan liseli kız öğrenciler açısından;

 

Erken yaşlarda da görülmeye başlayan meme kanseri ile mücadelede erken teşhise katkı sağlayacak bireyler olacaklar,

 

Bilgiyi yakın çevre ile paylaşmak ve sağlık konularında da duyarlılık

 

Geleceğin bilinçli ve sağlıklı anneleri sayısında artış

 

Sağlıklarına gösterecekleri duyarlılık sayesinde sağlık harcamalarında azalma

 

Toplumsal ve bireysel sağlığın gelişmesi ve yükseltilmesine katkı

Toplumsal açıdan;

 

Meme kanserinden ölümlerde azalma,

 

Meme kanserinde erken teşhiste artma,

 

Hastalığın yaşanacağı ailelerin yaşayacağı travmaların önlenmesi,

 

Olası işgücü ve ekonomik kayıpların engellenmesi,

 

Sosyal projelere katkı ve katılımın sağlanması,

 

Sağlık eğitimlerinin toplumda yaygınlaşması,

 

Toplumun sağlık moral değerlerinin yüksek tutulması.

Kurumsal açıdan;

 

Kurumlar arası iletişim ve etkileşimin önemsenmesi

 

Kurumlar arası paylaşımların benimsenmesi artması

 

Kurumların hizmet alanları dışında da topluma yarar sağlayacak etkinliklerde istekli olmaları

 

Ülkenin sağlık sorunlarında işbirliği içinde olmaya istekli olma

 

Gönüllü çalışmalarda kurumsal duyarlılığın gerçekleştirilmesi

 

Sivil toplum faaliyetlerine desteğin artması

 

Sivil toplumun kamu faaliyetlerini desteklemesi

×