Meme Ultrasonu

MEME ULTRASONU

Meme dokusunun yoğun olduğu durumlarda ve genç hastalarda mamografiye ek olarak meme ultrasonu çekilir. Meme ultrasonu, gönderilen ses dalgalarının yansıması ile elde edilen görüntü yöntemidir. Özellikle genç kadınlarda en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Kullanılan meme ultrason cihazının meme için özel uçlarının olması gerekir, diğer organlarda kullanılan uçlar ile meme dokusu görüntülenemez.

 

Doppler bir ultrason yöntemidir ve ultrason cihazının ek özelliğidir. Doppler ile memede saptanan kitlenin kan dolaşımı ölçülür. Bir kitlede kan dolaşımının artması, kitlenin kanser olma olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle meme ultrasonu cihazının doppler özelliği taşıması teşhis açısından önem taşımaktadır.

 

Meme ultrasonu çekimini değerlendiren Hekim: Meme ultrasonu çekimini değerlendiren radyoloji hekiminin de bu konudaki bilgisi cok önemli. Şişlideki erken teşhis merkezimizde her yıl 2000 civarında meme ultrasonu çekiliyor ve değerlendiriliyor. Tabii bu sayede hekim konusunda son derecede deneyimli oluyor.

 

Hekimler arası iletişim: Meme ultrasonu çekimini değerlendiren radyolog ile hastayı muayene eden hekimin hastayı birlikte değerlendirmeleri de büyük önem taşıyor. Bu ikili her an doğrudan iletişim halinde olurlarsa hastanın değerlendirilmesi çok daha iyi oluyor. Bazen sayfalarca yazılan bir rapor yerine iki hekimin birkaç sözcükle konuşmaları doğru teşhis açısında büyük önem taşıyor.

 

Teşhis Merkezimizde son derece ileri teknolojiye sahip Simens Acquison Anteres marka ultrasonografi cihazı ilememe ultrasonu tetkikler yapılmaktadır.

 

Randevularınız için : (0212) 232 69 42
MELİHA BALDUDAK MEME ULTRNASONOGRAFİ ÜNİTESİ

×