Meme Başı Akıntısı

MEME BAŞI AKINTISI

Memenin bir salgı bezi olması nedeni ile zaman zaman meme başından akıntı gelebilir. Çoğu zaman önemli olmamakla birlikte nadir de olsa bir kanser belirtisi olabilir; bu nedenle uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

 

 

Meme başı akıntısı nedir?

 

 

Eğer gebelik sonrası bir süt verme durumu yoksa, meme başından gelen sıvı meme akıntısı olarak değerlendirilmelidir. Meme başında süt kanallarının açıldığı birden fazla ağız vardır (yaklaşık 10 civarında). Meme başından gelen akıntı tek bir ağızdan gelebilir veya birden fazla ağızdan gelebilir. Tek bir memeden veya her iki memeden birden gelebilir. Akıntı bazen kendiliğinden gelebilir, bazen de meme başını sıkınca gelebilir.

 

 

Meme başı akıntısı ne renk olur?

 

 

Meme başı akıntısı beyaz süt rengi, sarı, yeşil, koyu yeşil, siyaha yakın, koyu kahverengi, su gibi berrak, kan rengi gibi renklerde olabilir. Kıvamı su gibi akıcı olabilir veya boza kıvamında olabilir.

 

 

Meme başı akıntısı hangi yaşlarda ortaya çıkar?

 

 

Yaş ilerledikçe meme başından akıntı gelme olasılığı artar. Daha çok doğum yapmış kadınlarda, meme başı akıntısı daha fazla olur.

 

 

Meme başından akıntı varsa sormanız gereken sorular nelerdir?

 

 

Akıntı tek memeden mi yoksa her iki memeden mi geliyor?

 

 

Eğer her iki memeden birden akıntı varsa bu daha çok tüm vücudu ilgilendiren bir sistemik bir sorunu gösterir. Eğer tek memeden ise daha çok sadece meme ile ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.

 

 

Akıntı tek memeden geliyorsa sadece bir ağızdan mı geliyor yoksa birkaç ağızdan birden mi geliyor( tek bir nokta veya birkaç nokta)?

 

 

Eğer tek bir noktadan(süt kanalı ağzı) geliyor ise akıntının tek bir süt kanalını ilgilendiren bir sebepten olma olasılığı vardır. Birden fazla ağızdan geliyorsa bu daha çok sistemik bir sorunu akla getirir.

 

 

Akıntı ne renktedir?

 

 

Sarı, yeşil, kahverengi akıntılar genellikle önemli bir sorunu göstermez. Eğer akıntının rengi kırmızı kan rengi ise veya su gibi berrak ise mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Az da olsa meme kanseri bulgusu olabilir.

 

 

Akıntı kendiliğinden mi yoksa meme başı sıkılınca mı geliyor?

 

 

Meme başı sıkıldığında birçok memeden akıntı gelebilir. Bu fazla önem taşımaz. Kendiliğinden gelen akıntı daha büyük önem taşır.

 

 

Hangi akıntı meme kanseri bulgusu olabilir?

 

 

Tek memeden gelen ve sadece bir noktadan gelen kanlı veya su gibi berrak akıntının meme kanseri bulgusu olması ihtimali vardır. Fakat meme başından akıntı gelen her kadının uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

 

 

Meme başı akıntısının sebebi ne olabilir?

 

 

Öncelikle akıntının şekli rengi, tek memeden mi geliyor her iki memeden mi geldiğine göre araştırma yapılmalıdır. Çoğu kez meme başından gelen akıntı normal kabul edilir.

 

 

Süt kanalı genişlemesi

 

 

Meme başından gelen akıntıların en sık sebebidir. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Bu durumun herhangi bir tedavisi yoktur. Özellikle sigara içen kadınlarda meme kanalı genişlemesi olduğunda Enfeksiyon riski artmaktadır.

 

 

Travma

 

 

Göğüs bölgesine yönelik bir travma(vurma çarpma) bazen meme başından akıntı gelmesine neden olabilir. Bu memedeki doku hasarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bazen kanlı da olabilir. Genellikle bu akıntı kendiliğinden gelen bir akıntıdır. Travmanın etkisine göre birkaç haftada kendiliğinden geçer.

 

 

Prolaktin hormonu yüksekliği

 

 

Prolaktin hormonu beyinde hipofiz denilen yerde yapılarak kana salgılanır. Doğum sonrası memeden süt gelmesi için gerekli bir hormondur. Bazı hastalarda hipofiz bezinde kanser olmayan bir büyüme söz konusu olabilir, ve prolaktin hormonu salgısı artar. Buna bağlı olarak meme başı akıntısı ortaya çıkabilir. Kanda prolaktin seviyesi ölçülerek buna yönelik bir tedavi önerilebilir.

 

 

Abse

 

 

Bazen meme içinde ortaya çıkan bir abse süt kanalına açılabilir ve bunun sonucu meme başından iltihap gelebilir. Böyle durumlarda memede ağrı, ateş, kızarıklık gibi enfeksiyon bulgularının da olması gerekir. Antibiyotik uygulanır ve gerekirse absenin cerrahi olarak açılması gerekir.

 

 

Fibrokistik değişiklikler

 

 

Memede fibrokistik değişikliklerin olduğu durumlarda meme başından akıntı gelebilir. Bu akıntı normal kabul edilir ve herhangi bir tedavi gerekmez.

 

 

Kullanılan bazı ilaçlar

 

 

Bazı doğum kontrol ilaçları, bazı tansiyon ilaçları( methyldopa , rezerpin, verapamil) bazı mide ilaçları (Cimetidin), bazı bulantı ve reflü ilaçları (metoclorpramid, depresyon ilaçları(tricyclic antidepressan), psikiyatrik ilaçlar (phenothiazine) meme başı akıntısına sebep olabilirler. Kullanımları kesildiğinde akıntı da kesilir.

 

 

Kanal içi iyi huylu tümörler

 

 

Süt kanalı iç duvarından kaynaklanan papillom denilen bir oluşum da meme başından akıntıya neden olabilir. Su gibi berrak veya kanlı bir akıntı olabilir. Meme başından gelen kanlı akıntının en sık rastlana sebebidir. Cerrahi olarak çıkartılarak tedavi edilir.

 

 

Meme kanseri

 

 

Meme başından gelen her kanlı akıntı kanser değildir, fakat her kanlı akıntının mutlaka incelenerek kesin teşhisin konulması gereklidir.

 

 

Paget

 

 

Memenin farklı yapıdaki bir kanser türüdür. Meme başı ve çevresinde yanma, kabuklanma, kaşıntı, sulanma gibi bulgular ile ortaya çıkar. Kanser dokusu meme başındaki kanallardan dışarı doğru çıkıntı yapar. Egzama ile karıştırılabilir. Uzun süren meme başı ve çevresinde yanma, kabuklanma, kaşıntı, sulanma gibi bulgular olan kişiler mutlaka bir hekime başvurmalıdır.

 

 

Erkeklerde meme başı akıntısı

 

 

Erkeklerde meme başı akıntısı normal bir bulgu değildir. Meme kanseri olasılığı yüksektir. Mutlaka bir uzman hekim tarafından görülmelidir.

 

 

Emzirme sırasında görülen kanlı akıntı

 

 

Emzirme sırasında süt kanalında iritasyona(tahriş) veya enfeksiyona bağlı olarak meme başından kanlı akıntı gelebilir. Kısa bir sürede(1 hafta) kendiliğinden geçer. Aksi halde uzman bir hekime başvurulmalıdır.

 

 

Teşhis nasıl konur?

 

 

Meme başı akıntısı olan her kadın mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Hekim muayenesinden sonra hekiminiz gerekli görürse akıntıdan bir parça incelemek üzere patoloji laboratuarına gönderilebilir. Her meme akıntısının patoloji incelemesi gerekmeyebilir. Bunu hekiminizin karar vermesi gerekir. Mamografi ve meme ultrasonu çekilerek akıntıya sebep olan bir sorun var mı araştırılır.

 

 

Ayrıca bazı gerekli durumlarda bazı hormonlar incelenerek akıntının sebebi araştırılır.

 

 

Bazı durumlarda meme başından akıntının geldi ağızdan ilaç verilerek film çekilir. Buna galaktografi denir.

 

 

Tedavi nasıl yapılır?

 

 

Çoğu kez meme akıntısının tedavisine gerek yoktur. Öncelikle altında kanser veya yapısal bir bozukluk var mı araştırılır, eğer önemli bir sebep yok ise tedavi etmeye gerek yoktur.

 

 

Eğer akıntının sebebi sistemik bir nedene bağlı (kanda prolaktin yüksekliği, bazı hormonal değişiklikler, kullanılan ilaçlar) ise buna yönelik tedavi uygulanır.

 

 

Eğer kanal içinde bir kitle (papilloma) saptanmış ise cerrahi olarak çıkartılması önerilir.

 

 

Eğer akıntının sebebi meme kanseri ise buna yönelik tedavi uygulanır.

×