Gen Testi kimlere yapılır?

Son günlerde meme kanseri konusunda basında “Angelina Mutasyonu “adı altında bazı haberler yer almaktadır. Bu haberlerden “tüm kadınlara düzenli kontroller yerine gen testi yaptırmaları” nın daha uygun olacağı gibi bazı yorumlar çıkabilmekte ve bu durum kafa karışıklığına yol açabilmektedir.

Bu konuda gelen başvurular üzerine, konuyu tekrar açıklığa kavuşturmak gereği doğmuştur. Meme kanseri ile ilgili gen testinin kimlere yapılması gerektiği kuralları Amerikan Mayo kliniği (http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/brca-gene-test/basics/why-its-done/prc-20020361) tarafından yayınlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki kriterleri taşıyan kadınların gen testi yaptırmaları önerilmektedir:

  • Erken yaşta (menapoz öncesi) meme kanseri teşhisi konmuş kadınlar veya her iki memesinde meme kanseri teşhisi konmuş kadınlar veya hem meme kanseri hem de yumurtalık kanseri teşhisi konmuş kadınlar
  • Birden fazla 1. derece yakınlarında(anne, kız kardeş ve kız,erkek evlat) erken yaşta meme kanseri teşhisi konmuş kadınlar
  • 1.derece yakınında her iki memesine de meme kanseri teşhisi konmuş kadınlar
  • 1. derece erkek yakınında meme kanseri teşhisi konmuş kadınlar
  • 1.derece yakınında hem meme kanseri hem de yumurtalık kanseri teşhisi konmuş kadınlar
  • Kendisine yumurtalık kanseri ve 1. derece yakınına da yumurtalık veya erken yaşta meme kanseri teşhisi konmuş kadınlar
  • Birden fazla 1. derece yakınına yumurtalık kanseri teşhisi konmuş kadınlar
  • Aile yakınlarında BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu saptanmış

 

Bu grup dışındaki kadınların oldukça pahalı olan bu testi yaptırmalarına gerek görülmemektedir. Daha detaylı bilgi için: https://www.memekanseri.org.tr/meme-sagligi/ailesel-meme-kanseri/×