SÜD VƏZİ SAĞLAMLIĞI MƏLUMATLARI

 • Süd vəzisi sağlamlığı nədir?
 • Süd vəzisi quruluşu necədir?
 • Süd vəzisi inkisafi necədir?
 • Menapauz dövründe görünən dəyişikliklər?
 • Süd vəzinin müayinə olunacaq hissələri hansılardır?
 • Hallar
 • Səbəblər
 • Nə vaxt həkimə müraciət edilməlidir
 • Döş ağrısı müalicəsi
 • Fibrokistik döş nədir?
 • Fibrokistik döş və fibrokistik xəstəlik arasında fərq nədir?
 • Döşdə fibrokistik dəyişikliklərin səbəbi nədir?
 • Fibrokistik dəyişikliklər hansı yaş qrupunda görülür?
 • Fibrokistik döş xərçəngə çevrilərmi?
 • Fibrokistik döşün başlıca halları nədir ?
 • Fibrokistik döşün gətirdiyi ən əhəmiyyətli problem nədir?
 • Fibrokistik döş və döş xərçəngi
 • Fibrokistik döş dəyişikliyi müəyyən olunan qadın nə etməlidir?
 • Ailəvi döş xərçəngi nədir?
 • İrsi döş xərçəngi nədir?
 • Zərərli brca1 geni daşıyırsınızsa nə edilə bilər?
 • Brca2 nədir?
 • Kimlər ziyanlı brca1 və brca2 geni araşdırması testini etdirməlidirlər?
 • Ailə yaxınlarınızda döş xərçəngi varsa erkən diaqnoz üçün nə etməlisiniz?
 • Əmizdirmə əsnasında meydana gələn İnfeksiya
 • Əmizdirmə xarici meydana gələn İnfeksiya
 • Digər infeksiyon səbəblər
 • Döşdə infeksiyon müalicəsi
 • Prognostik faktor nədir?
 • Xəstəliyin seyrini təyin edən proqnostik faktorlar nələrdir?
 • Prediktif faktor nədir?
 • Xəstəliyin mərhələnməsi (stage) nədir?
 • Prognostik faktor nədir?
 • Döş başı axıntısı nədir?
 • Döş başı axıntısı hansı rəng ola bilər?
 • Döş başı axıntısı hansı yaşlarda ortaya çıxır?
 • Döş başından axıntı varsa soruşmanız lazım olan suallar nələrdi?
 • Axıntı tək döşdən yoxsa hər iki döşdən gəlir?
 • Axıntı tək döşdən gəlirsə yalnız bir ağızdanmı gəlir yoxsa bir neçə ağızdan birdənmi gəlir( tək bir nöqtə və ya bir neçə nöqtə)?
 • Axıntı nə rəngdədir?
 • Axıntı özbaşına yoxsa döş başı möhkəmlinincə gəlir
 • Hansı axıntı döş xərçəngi tapıntısı ola bilər?
 • Döş başı axıntısının səbəbi nə ola bilər?
 • Kişilərdə məmə başı axıntısı
 • Əmizdirmə əsnasında görülən qanlı axıntı
 • Diaqnoz necə qoyulur?
 • Müalicə necə edilir?
 • Döşdə Xərçəng Riski Artımını Göstərməyən Dəyişikliklər
 • Döşdə Xərçəng Riskinin Artımını Göstərən Dəyişikliklər
 • Döşdə Xərçəng Riski Artımını Göstərməyən Dəyişikliklər
 • Öz özünü müayinə
 • Fizika müayinə
 • Mamografi nədir
 • Döş ultrasonografisi
 • MR
 • Pet
 • Biyopsi
 • Menopauz nədir?
 • Menopauz ilə ortaya çıxan problemlər nələrdir?
 • Hormon müalicəsi nədir?
 • Hormon müalicəsində hansı hormonlar istifadə edilir
 • Hormon müalicəsi və döş xərçəngi
 • Döş xərçəngi keçirmiş qadınlar hormon istifadə edə bilərmi?
 • Döşdə Yaxşı Xasiyyətli əmələ gəlmələr
 • Döş Xərçəngi Müəyyən olunmuşsa
 • Xülasə olaraq bir patologiya hesabatında lazım olan nəticələr
 • Şiş nədir?
 • Atipik hüceyrə nədir?
 • Kanserojen təsir nədir?
 • Xərçəng necə həyatı təhdid edər?
 • Metastaz nədir?
 • Şiş Təyin ediciləri (marker) nədir
 • Döş xərçənginin təsnif edilməsi
 • Xərçəngin linfa vəzlərinə atlaması
 • Döş xərçəngi daraması
 • Döşdə kütlə
 • Döş dərisində qalınlaşma,  şişmə, rəng dəyişikliyi
 • Döş başında qalınlaşma, qızarma və ya yara olması
 • Döşdə və ya döş başında içəri doğru çəkilmə olması
 • Döş başlarının mövqelərində dəyişiklik
 • Döşün quruluşunda dəyişiklik
 • Döşün başında ortaya çıxan axıntı
 • Qoluq altında ələ gələn bir kütlə
 • Döşdə kütlə
×